Ideas for books
w-a-t-e-r-f-l-o-w-e-r:

Vintage Models
backspaceforward:

Masha Radkovskaya @ Elite France by Thomas Babeau

backspaceforward:

Masha Radkovskaya @ Elite France by Thomas Babeau

backspaceforward:

Angelina

backspaceforward:

Angelina

virare:

“Always the One Waiting”
Emily DiDonato by Ned Rogers for Helmet #3

virare:

“Always the One Waiting”

Emily DiDonato by Ned Rogers for Helmet #3

andrewkalash:

Yana Popova @AFM by Andrew Kalashnikov
Make up: Natali Smirnova
Dress: Liza Odinokikh

andrewkalash:

Yana Popova @AFM by Andrew Kalashnikov

Make up: Natali Smirnova

Dress: Liza Odinokikh

backspaceforward:

Masha Demekhina by Kay Smith

backspaceforward:

Masha Demekhina by Kay Smith

backspaceforward:

Grace @ Models 1 by Merry P.

backspaceforward:

Grace @ Models 1 by Merry P.

jensingvarsson:

Bibi Sharipova, shot by Jens Ingvarsson.

jensingvarsson:

Bibi Sharipova, shot by Jens Ingvarsson.

blackgungirls:

Chloe Amutio Interview
Shot by Dan Crosby
http://valentine-nyc.com/Chloe-Amutio-No.66

blackgungirls:

Chloe Amutio Interview

Shot by Dan Crosby

http://valentine-nyc.com/Chloe-Amutio-No.66

thegiftsoflife:

http://pinterest.com/thegiftsoflife/